L'empresa Construargel 3000 SL farà avui treballs urgents de tancament de la vorera de la Muralla Sant Francesc número 19, on hi havia hagut el Forn Jorba -edifici que anirà a terra- i la senyalització vertical i horitzontal provisional d'un pas de vianants per tal de desviar-los per l'altra vorera.

Amb motiu d'aquests treballs, el trànsit de vehicles es regularà en pas alternatiu mitjançant personal d'obra. L'Ajuntament no ha concretat la durada de l'afectació. Demanat per aquest diari, sí que ha aclarit que els treballs urgents es porten a terme perquè es tracta d'una finca que s'ha d'enderrocar properament (està en tràmit) i per seguretat es posa una tanca per evitar que els vianants hi passin pel costat. El pas zebra provisional es fa perquè canviïn de vorera.