Actualment, a Manresa hi ha 62 places hoteleres que, amb la futura ampliació de La Masia passaran a 70. L'hotel amb més capacitat que hi ha a la ciutat és Els Noguers, a l'avinguda dels Països Catalans, amb 30 habitacions. Darrere seu, pel que fa a capacitat, hi ha el Turó de la Torre, al polígon dels Dolors, amb 9 places. Seguidament, hi ha La Masia, amb 8, i l'Hotel 1948, a la carretera de Santpedor, amb la mateixa quantitat. L'Hotelet, al passeig de Pere III, en té 7.

A banda, segons la guia oficial d'establiments turístics de la Generalitat, hi ha 116 habitatges d'ús turístic. Els més coneguts són els d'Urbi Grup, situats al carrer de la Codinella, i els de La Farola, al car-rer de Canyelles. També són els que n'ofereixen més quantitat.