? En l'àmbit de la Catalunya Central treballen 618 investigadors i 24 doctorats industrials. Hi ha 307 contractes de transferència de tecnologia en actiu, 208 projectes de recerca i desenvolupament que generen 13,3 milions d'euros en projectes i contractes al territori. S'han comptabilitzat 29 tesis doctorals, 93 sol·licituds de patents europees o internacionals en el període 2014-2018, i hi ha 44 assajos clínics en actiu. Hi ha un total de 36 grups de recerca reconeguts i 8 càtedres universitat-empresa.