La presentació de l'Informe 2018 de l'Observatori de la Recerca a la Catalunya Central es va fer al Consorci Hospitalari de Vic a càrrec de Montserrat Méndez, Llorenç Arguimbau i Xavier de las Heras.

Requerida per Regio7, Montserrat Méndez, directora de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), ha valorat positivament que des que s'hi han inclòs els indicadors homologats internacionalment «l'Observatori està agafant volada i hi ha més agents del territori que hi estan mostrant interès. La nostra intenció és anar-los treballant per tal de poder-nos comparar amb altres territoris».

L'Observatori de Recerca de la Catalunya Central va néixer l'any 2012 amb l'objectiu de publicar informes anuals dels indicadors bibliomètrics (Índex H5) de la recerca que es du a terme a les universitats, als centres hospitalaris i als centres tecnològics de la Catalunya Central, entesa com la suma de les comarques de l'Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès.

El darrer informe incorpora dades i mapes de les empreses innovadores de la Catalunya Central.