Les associacions de veïns de Manresa i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa fa diversos anys que duen a terme projectes i iniciatives que fomenten el civisme i que col·laboren en aquelles que promouen una actitud cívica i respectuosa amb la ciutat que tots compartim.

Per aquest motiu, la federació i les respectives associacions no s'ho van pensar dues vegades a l'hora de col·laborar amb la campanya de voluminosos organitzada per la regidoria de Barris, Acció Comunitària i Civisme i la regidoria de Ciutat Verda. La problemàtica de la brutícia i de l'acumulació de residus a les àrees de recollida selectiva, juntament amb el mal ús dels contenidors, és una preocupació recurrent a les entitats veïnals, ja que vèiem de primera mà el que provoca: malestar i queixes dels veïns, dificulta una recollida eficaç dels residus, embruta la imatge del barri/ciutat...

El divendres 29 de novembre es va iniciar la Campanya de Voluminosos amb la implicació de les associacions de veïns de Vic-Remei, Poble Nou, Sagrada Família, Cal Gravat, Barri Antic, Valldaura, Cots-Guix-Pujada Roja, Plaça Catalunya, els Comtals, Sant Pau, Mion-Puigberenguer, Passeig i Rodalies, Cra. de Santpedor, la Font dels Capellans, Pare Ignasi Puig (El Xup), les Escodines i la Balconada, juntament amb el suport dels seus respectius Plans de Desenvolupament Comunitari.

Aquesta campanya, de caràcter sensibilitzador i informatiu, va consistir a col·locar uns adhesius en diversos punts de contenidors de rebuig dels barris, on s'informa els ciutadans sobre com gestionar correctament els voluminosos (mobles, matalassos, trastos...): trucant al 010 o portant-los directament a la deixalleria situada al polígon de Bufalvent.

Un tècnic de civisme

Des de la federació volem remarcar la importància de fer campa-nyes divulgatives d'aquest tipus, alhora que entenem que només seran efectives si som capaços de complementar-les amb altres accions. De tipus propositiu, com introduir dins el tramat organitzatiu de l'Ajuntament la figura d'un tècnic de civisme, que ha de tenir la capacitat de dissenyar i de treballar campanyes específiques i disposar d'una determinada dotació pressupostària. Altres de tipus preventiu, com mantenir els contenidors nets i, només en dar-rera instància, però no cal descartar-la, exercir la denúncia d'aquelles actituds més greus, que havent estat recollides en l'ordenança municipal siguin mereixedores de sanció.

Estem convençuts que amb la implicació de tots aconseguirem avançar en l'objectiu de mantenir una ciutat neta i amable.

Antoni Erro presideix la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.