? Els cursos formatius de Càritas estan adreçats als qui tenen més dificultats per trobar feina. «L'administració ja ofereix programes d'inserció laboral per a col·lectius de joves, per exemple. Nosaltres, per tant, oferim formació per a aquelles persones que no tenen cap iniciativa adreçada a ells i que són considerats exclosos del mercat laboral», explica Adela Casals, de l'entitat benèfica. En aquest moment, entre tots els projectes que hi ha en marxa hi ha el 50% de dones i el 50% d'homes. Del curs de geriatria, però, hi ha majoria de dones. Com que els joves tenen altres programes d'inserció laboral promoguts per l'administració, a les formacions de Càritas hi van, sobretot, persones d'entre 30 i 55 anys. A part dels cursos de geriatria i horticultura ecològica, on s'imparteix una formació per tenir una sortida laboral concreta, també fan cursos per a persones que fa temps no tenen la possibilitat de signar un contracte laboral i els donen consells i orientació sobre com aconseguir-ne. Un curs que, a més, inclou una entrevista personal per estudiar les motivacions i les aspiracions de cadascú. El 2019 van passar per a tots els cursos -inclòs el d'orientació laboral- 257 persones. Hi ha hagut més usuaris que l'any anterior, quan en van passar 215. Les dificultats per trobar feina van incentivar crear el 2015 l'àrea d'inserció laboral.