La Junta de Govern Local que es reunirà avui a 2/4 d'1 en sessió pública al saló de plens de l'ajuntament té previst obrir expedient sancionador a 19 propietaris de gossos potencialment perillosos. En sancionarà a 6 més.

La majoria d'expedients s'han incoat per estar en possessió d'un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció. A dos d'aquests s'ha obert l'expedient per portar deslligat i sense morrió l'animal, i en alguns casos per no adoptar mesures per evitar que el gos s'escapi o es perdi. En un dels casos l'expedient sancionador s'ha obert per haver abandonat un gos d'aquestes caracterrístiques, i en un altre per criar-ne sense disposar dels permisos necessaris i per tenir-ne sense estar censats al registre d'animals de companyia. En cinc casos més que passaran per la Junta de Govern Local se sancionarà directament el propietari per no dur-los lligats i amb morrió.