Un altre aspecte digne de ser analitzat són les magnituds dels naixements i de les defuncions al llarg dels darrers 24 anys a Manresa.

El rècord de naixements està registrat el 2008 amb prop d'un miler, concretament 968. Tot i que aquest va ser l'any amb la xifra més elevada no va ser una excepció i hi va haver altres anys amb més de nous-cents nous ciutadans nascuts, com els 913 del 2009 i els 946 del 2010.

Per contra, la xifra més baixa de naixements van ser els 310 de l'any 1996. Aquesta és una quantitat que no s'adiu amb la resta, que generalment se situa molt per sobre i sempre més de cinc-cents.

Els naixements van de baixa

Els naixements a Manresa durant el darrer quart de segle van tenir un creixement progressiu fins als ja esmentats 968 de l'any 2008, que va ser un punt d'inflexió amb un decreixement també progressiu fins als 634 de l'any passat.

Així que el 2019 si presenta un saldo vegetatiu positiu és per la baixada de les defuncions i no pas perquè hi hagi una tendència al creixement dels naixements.

Ben al contrari, el decreixement és progressiu -814 naixements el 2012 i 726 de l'any 2017- i no se sap encara quan tindrà aturador.

Pel que fa a les defuncions, com ja hem dit, majoritàriament es mantenen per sota dels naixements.

L'any que se'n van comptabilitzar més va ser el 2005 amb 796, i l'any amb menys del període analitzat són les 525 del 2019.