El darrer ple municipal va aprovar per unanimitat elaborar una llista de tots els recursos educatius gratuïts que s'ofereixen a la ciutat, que tingui en compte tant els que oferta l'administració pública com altres associacions o col·lectius de la ciutat.

El document resultant es farà públic a la web de l'Ajuntament i s'enviarà a tots els centres educatius, centres cívics, equipaments públics i a tots aquells agents que conformen la comunitat educativa de la ciutat.

A més, l'Ajuntament es compromet a actualitzar aquesta borsa de recursos periòdicament, a l'inici de cada nou curs escolar.

La decisió es va prendre a proposta del grup municipal de Fem Manresa, defensada per la regidora Roser Alegre, i la borsa de recursos estarà disponible ja de cara al curs que ve.

Fem considera que l'àmbit local és l'entorn més adequat per garantir les oportunitats educatives i la coordinació entre tots els actors de la comunitat i enfortir també la cohesió social.

A la ciutat hi ha múltiples espais on s'ofereixen activitats extraescolars gratuïtes, ja sigui organitzades pel propi Ajuntament, per associacions de veïns o altres entitats o col·lectius.

Però aquesta informació no sempre és de fàcil accés ni coneixement i Fem creu que ha de ser l'Ajuntament qui ha de liderar aquesta coordinació entre agents educatius per garantir més i millors oportunitats per a tothom.