L'escola Sant Ignasi i l'Institut Guillem Catà de Manresa van iniciar el curs passat diversos projectes d'innovació pedagògica en partenariat amb dues institucions de la ciutat. En el cas de l'escola Sant Ignasi en aliança amb la Fundació Althaia, per apropar l'àmbit de la salut als alumnes de P3 a 6è de primària i en el de l'Institut Guillem Catà en aliança amb l'Escola Politència Superior d'Enginyeria de Manresa per estimular l'actitud científica als alumnes d'educació superior i batxillerat. Els dos centres formen part del programa Magnet, aliances per a l'èxit educatiu, que desenvolupen 27 centre educatius d'arreu de Catalunya.

Les aules de l'escola Sant Ignasi han acollit la presentació del programa Magnet a la capital del Bages, en la que han participat representants de les institucions que l'impulsen, l'Ajuntament de Manresa, el Departament d'Educació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Fundació Jume Bofill, la Fundació Althaia i l'EPSEM-UPC.

La directora de l'escola Sant Ignasi, Montse Martí, ha explicat que el centre està en procés de transformació per posar a l'alumne en el centre de l'aprenentatge i ha afegit que l'aliança amb Althaia els ha permès oferir projectes significatius per als infants. La cap del Servei de Comunicació, Participació i Mecenatge de la Fundació Althaia, Antònia Raich, ha explicat que una de les moltes raons que els uneix al centre és el fet de voler posar al pacient al centre, tal com l'escola fa amb l'alumne.

La directora de l'Institut Guillem Catà, Marta Codina, ha afirmat que van escollir com a partner a l'EPSEM-UPC que és un referent en el camp cientificotècnic al Bages. Rosa Giralt, subdirectora de l'EPSEM-UPC, ha explicat que un dels eixos de la col·laboració amb el centre gira entorn a la visió de gènere en l'àmbit tecnològic i ha avançat que estan preparant una exposició sobre dona i tecnologia per al proper 8 de març.

Els models d'èxit, com ho és el programa Magnet, combinen excel·lència, benestar i equitat, ha afirmat Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que ha reconegut que Magnet només pot ser exitós en centres en els que els mestres i professors tenen compromís per a transformar l'educació.

Alfredo Vega, Diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, ha valorat la capacitat del programa Magnet per connectar diferents agents i construir ecosistemes educatius liderats per administracions locals, com és el cas de l'Ajuntament de Manresa. Des del Departament d'Educació, Dolors Collell, directora dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, ha matisat que cal entendre la innovació educativa com un procés de transformació per millorar els aprenentatges i l'equitat i no com una "moda". També ha parlat d'innovació el regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú, que ha afirmat que la capital del Bages ja fa temps que aposta per la transformació educativa. Massegú ha donat suport al fet d'obrir l'educació a institucions models com la Fundació Althaia i l'EPSEM-UPC.

Eduquem amb el cor, creixem junts!

La col·laboració amb la Fundació Althaia converteix l'escola Sant Ignasi en un espai d'aprenentatge viu i ofereix la possibilitat de transformar els coneixements que es generen a l'aula en una situació real i significativa. Treballant de forma conjunta amb la institució, des la vessant científica i social, els sabers i recursos que ofereix Althaia enriqueixen i donen sentit al dia a dia dels projectes de l'escola vinculats al cos humà, la salut i els hàbits saludables.

Fem innovació, fem Catà!

L'aliança de l'Institut Guillem Catà amb l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de la UPC Manresa té com a objectiu estimular l'actitud científica dels alumnes de l'Institut Guillem Catà i també els permet aprofundir en els seus coneixements de l'àmbit científico-tecnològic.

Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu

"Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu" és un programa que involucra centres educatius i institucions de referència en projectes educatius innovadors i de qualitat. L'objectiu és acompanyar els centres educatius en el desenvolupament de projectes portats a terme en aliança amb una institució de referència. Magnet és un programa impulsat conjuntament pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB, ens col·laboració amb ajuntaments com és el cas de Manresa.

Les institucions que hi participen són institucions capdavanteres en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El projecte de l'escola Sant Ignasi

L'escola Sant Ignasi és un centre plural que vetlla perquè les famílies hi estiguin a gust i sentin que en formen part. Valora la diversitat com a una oportunitat de formar nens i nenes tolerants i oberts al món, per això respecta els diferents ritmes d'aprenentatge i les diferents maneres de ser i de fer.

A l'escola, l'infant és el protagonista del seu aprenentatge, mitjançant metodologies que fomenten la inclusió de tot l'alumnat: els caus a infantil i els espais a primària ofereixen a l'infant l'autonomia necessària per poder aprendre cadascú al seu ritme. El treball per projectes els aporta un espai d'aprenentatge viu a l'aula, que parteix dels interessos dels infants.

La col·laboració amb la Fundació Althaia converteix l'escola Sant Ignasi en un espai d'aprenentatge viu i ofereix la possibilitat de transformar els coneixements que es generen a l'aula en una situació real i significativa. Treballant de forma conjunta amb la institució, des la vessant científica i social, els sabers i recursos que ofereix Althaia enriqueixen i donen sentit al dia a dia dels projectes de l'escola vinculats al cos humà, la salut i els hàbits saludables.

El centre veu en la inclusió una oportunitat per innovar, formant nens i nenes tolerants i oberts al món, creant entorns d'aprenentatges respectuosos amb els diferents ritmes i maneres de ser. D'aquesta manera tothom avança sentint-se protagonista del seu aprenentatge.

El lema que resumeix la tasca educativa de l'escola és "Eduquem amb el cor, creixem junts". Fer, pensar i comunicar és la base de l'aprenentatge i per aconseguir-ho treballen a través dels caus, els espais i els projectes, donant sentit a l'aprenentatge, potenciant l'autonomia de l'alumne, el treball en equip i la iniciativa personal.

El projecte de l'institut Guillem Catà

A l'institut Guillem Catà, on s'imparteixen estudis d'ESO, Batxillerat, CAS, PFI,CFGM i CFGS, s'atén l'alumnat perquè tothom doni el màxim del seu rendiment. En aquest sentit, treballa perquè els alumnes desenvolupin no només les competències matemàtiques, lingüístiques, científiques i artístiques, sinó també les vinculades al pensament crític, l'aprenentatge mitjançant la resolució de problemes, la perseverança, la col·laboració i la curiositat.

D'altra banda, participa amb l'entorn més proper en diferents activitats artístiques i esportives (conjuntament amb escoles, casals d'avis,€) i forma part diversos programes Erasmus.

L'aliança de l'institut amb l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de la UPC Manresa té com a objectiu estimular l'actitud científica dels alumnes de l'institut Guillem Catà i també els permet aprofundir en els seus coneixements de l'àmbit científico-tecnològic.

El seu treball per projectes, amb l'acompanyament i l'experiència de la institució partner, ha de facilitar la preparació d'uns nois i noies que assoleixin la secundària amb les millors expectatives de futur. Hàbils en la creativitat, la comunicació i el treball col·laboratiu, però sobretot ciutadans crítics, que es fan preguntes i se les responen des de la racionalitat i la innovació, com sintetitza el lema del centre: "Fem innovació, fem Catà".

Magnet, aliances per a l'èxit educatiu

Aquest programa promou l'aliança d'un centre educatiu amb una institució d'excel·lència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l'alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l'aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l'alumne al centre.

El programa Magnet ofereix als centres educatius un acompanyament durant quatre anys per desenvolupar aquest projecte d'innovació. L'acompanyament inclou:

  • Assessorament en el desplegament del projecte d'innovació. Cada centre educatiu té un formador extern que acompanya l'equip docent i fa l'enllaç amb la institució de referència.
  • Sessions de formació de l'equip docent del centre amb els professionals de la institució.
  • Recursos per desenvolupar activitats amb l'alumnat.
  • Difusió estratègica del projecte de centre i de les activitats que es desenvolupin en el marc del projecte.

Aquest acompanyament fa possible que el coneixement específic de la institució de referència impregni el dia a dia del centre educatiu i incideixi en els processos d'aprenentatge a l'aula.

"Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu" permet al centre experimentar innovacions metodològiques i serà un element motivador, tant per l'equip docent com pels alumnes i les seves famílies.