Que ningú no molesti la professional d'infermeria quan està preparant la medicació dels pacients i, d'aquesta manera, evitar possibles errors. Amb aquest objectiu l'Hospital de Sant Andreu ha posat en marxa una iniciativa que consisteix a equipar les infermeres que es disposen a fer la dispensació de medicines amb una armilla en la qual es pot llegir el lema «Stop». «Estic preparant medicació». Així s'alerta que ningú no les distregui.

Durant el procés de la preparació de la medicació dels pacients ingressats «ens trobem que la infermera està exposada a moltes interrupcions», explica la directora d'infermeria de Sant Andreu, Cristina Bergillos. Tant poden ser de familiars de malalts ingressats, gent que els va a visitar o fins i tot dels «mateixos companys». Per evitar això, la comissió d'errors de medicació de Sant Andreu va decidir aplicar aquesta mesura. Hi ha molt poques experiències d'aquest tipus a Catalunya.

«És important conscienciar tant el personal com la gent del carrer que en un moment determinat no poden interrompre una feina. Evidentment no parlem de casos d'urgència, sinó d'aquelles interrupcions que es poden esperar. Només en 2 minuts pots perdre la línia de la medicació que estàs preparant, i la seguretat del pacient és molt important». La concentració del professional ha de ser màxima, afirma.

Bergillos assegura que a Sant Andreu «no ens hem trobat amb problemes greus per errors de medicació», però del que es tracta és d'evitar al màxim els riscos. Hi pot haver errors en la prescripció, en la dispensació o bé en la preparació i administració.

L'armilla és de color verd per diferenciar-la de l'uniforme blau que porten les infermeres de Sant Andreu. A més a més, s'informa a les pantalles que hi ha repartides pel centre que no s'interrompi la tasca de la professional que prepara les medicines. És un missatge adreçat, sobretot, a la gent de fora del centre perquè «se sensibilitzi». També s'han identificat totes les taules de les habitacions per assegurar que la medicació es deixa a la correcta.

La iniciativa l'ha impulsat la Comissió d'Errors de Medicació, que té com a objectiu millorar l'atenció del pacient. Està format per una metgessa, dues infermeres, una farmacèutica i una auxiliar de farmàcia. La comissió revisa regularment si hi ha hagut errors, que han d'estar notificats pel personal assistencial, i proposa mesures per evitar el risc que es produeixin, com l'armilla.

Es calcula que a Catalunya el 7,4 % dels pacients ingressats en un hospital pateixen el que se'n diu un esdeveniment advers, una conseqüència negativa de l'atenció sanitària que, de manera no desitjada, causa algun dany al pacient. La meitat es podrien haver previngut. Reaccions a medicaments i les infeccions hospitalàries són les principals causes. També hi ha els casos de caigudes o d'úlceres.