Creu Roja fa anys que recull cotxets de nadó i bressols per tal de poder-los donar a famílies en situació de vulnerabilitat que han de tenir un fill. Els productes d'atenció a la petita infància tenen un cost molt elevat i, sovint, les famílies no el poden assumir.

El projecte de petita infància de Creu Roja Manresa funciona de la següent manera. A Creu Roja es recullen cotxets i bressols que estiguin en bon estat, l'equip de voluntariat els revisa una mica, el servei d'acollida de Creu roja o bé serveis socials realitza les demandes pertinents per a les famílies que ho necessiten, i el voluntariat les cita i fa l'entrega a les famílies.

A més a més, a aquestes famílies se'ls informa i demana que cuidin el material, de manera que, quan ja no el necessitin, el tornin a donar a Creu Roja per tal que aquell producte pugui fer servei a una altra família.

A nivell de xarxes socials, s'ha iniciat la campanya Reutilitza amb la donació de cotxets i bressols, atès que fent donació dels productes de petita infància es contribueix a l'economia circular i a reduir la quantitat de deixalles que produïm.

Creu Roja Manresa demana, també, a la ciutadania que valorin la possibilitat de fer aquestes donacions com un acte de solidaritat abans de vendre-ho a diferents plataformes.