Enmig del conflicte entre l'Ajuntament de Manresa i l'empresa Pymsa pel Mapa de Capacitat Acústica de Manresa hi ha els veïns, que són els principals afectats. Són els que han hagut de patir per la seva salut tots els anys que l'empresa ha tractat la fusta amb creosota; els que han de patir els fums i pudors, i el soroll de les vagonetes, els camions i les portes corredisses obrint-se i tancant-se. La primera queixa a l'Ajuntament la van presentar l'any 1978.

Ahir, un dels veïns afectats per la convivència amb Pymsa, Isidre Suárez, coneixedor que l'empresa, emparada per una sentència del Suprem, podrà fer més soroll del que li permetia fins ara el mapa sonor de la ciutat, va assegurar que «de soroll no n'han deixat de fer en cap moment».

Suárez va lamentar la manca de contundència de l'Ajuntament per aconseguir que l'empresa traslladés la seva activitat a base de «multes ridícules» i en va criticar la «desídia» a l'hora de desenvolupar el pla urbanístic previst o, en el seu defecte, l'afectació del terreny. Una decisió, la darrera, de la qual se'n guardarà prou el consistori després de la sentència milionària del solar de les Saleses.