El regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha presentat aquest divendres les millores realitzades a l'espai d'accés a la Torre Lluvià. L'actuació, amb un pressupost de més de 30.000 euros, ha consistit en l'adequació de l'espai comprès entre el camí d'accés a aquest edifici modernista i el seu recinte, amb la finalitat de recuperar l'arbrat anteriorment existent i definir una zona d'estacionament per a vehicles, amb una superfície total de 1.380 metres quadrats.

L'estacionament, per a uns 15 vehicles, s'ha situat a la banda sud i amb un accés diferenciat del camí d'accés al recinte d'equipament. Amb l'objectiu de diferenciar els dos usos -accés a l'equipament i estacionament- s'ha construït una vorada d'acer corten de 18 cm d'alçària.

Els treballs han inclòs completar les fileres d'arbrat que singularitzaven el recorregut fins a la porta d'accés a la Torre Lluvià i la instal·lació d'una xarxa de reg per goteig. En total s'han plantat 13 ametllers nous i se n'han mantingut 5. L'actuació també inclourà l'hidrosembra (es farà durant el mes de març) de l'àmbit no destinat a accés ni a aparcament amb gram i amb la finalitat d'obtenir una superfície verda suficientment resistent.

Abans d'aquests treballs, en aquests espais on s'ha actuat s'hi situava un camí d'accés al recinte de la Torre Lluvià, delimitat per una filera d'arbres molt discontínua i també un altre camí provisional que donava accés a la porta principal de l'equipament sense passar pel pati.

Treballs per recuperar l'entorn de l'edifici modernista

Pol Huguet ha afirmat que aquesta actuació "és un pas endavant més" del projecte de l'Ajuntament de Manresa per continuar l'arranjament progressiu de l'entorn de la Torre Lluvià, amb la voluntat per donar-li nous usos i aconseguir que aquest equipament sigui un important pol d'atracció turística. El regidor de Ciutat Verda ha explicat que els treballs realitzats han tingut l'objectiu "d'ordenar l'accés per a vianants i vehicles en aquest entorn, que és un punt important de pas en el recorregut de l'Anella Verda".

A banda de la gran intervenció de rehabilitació a l'edifici principal, el regidor ha mostrat les intervencions realitzades els darrers mesos: uns treballs de consolidació dels murs perimetrals, de neteja del pati i condicionament del paviment; de consolidació de les parets dels coberts, de retirada del fibrociment de les cobertes, restauració de les portes de forja del pati així com la construcció d'una rampa exterior per facilitar l'accés amb cadira de rodes a la planta baixa de la Torre. Pol Huguet també ha recordat la feina que s'està realitzant de plantació d'oliveres, ametllers o de recuperació d'espècies autòctones de vinya.