Una altra de les dades interessants que mostra l'estudi és que la percepció de l'estat de salut d'una àmplia majoria dels enquestats és notablement bo. Lluny dels estereotips de persones d'edat avançada queixant-se pels seus problemes de salut, el 72% dels enquestats la valora amb un 7 o més. Les dones són les que posen pitjors notes i el 19% ho fa per sota del 6. Pel que fa a les persones de més de 85 anys, més de la meitat, concretament el 51%, la valora per sobre de 5. Un 8% dels enquestats considera que gaudeix de molt bona salut i la qualifica amb un 10. Les notes excel·lents no acaben aquí i un 17% consideren que el seu estat de salut es mereix un 9. Entre uns i altres sumen un 25%.