Entre el 3 i el 12 de febrer ha tingut lloc la campanya informativa "De drogues... què en saps?". Es tracta d'una activitat de sensibilització que s'ha dut a terme a 10 instituts i a les universitats de Manresa. Aquesta pretén crear un espai d'interacció, a l'hora del pati, entre les dinamitzadores i les persones joves per tal de tractar la temàtica de les drogues.

Es considera l'adolescència una etapa de canvis, on predomina l'experimentació i el descobriment i on les drogues poden jugar un paper important, ja sigui com a mostra de transgressió de normes, per pressió de grup... Aquestes cada vegada estan més presents en l'entorn dels i les joves i poden ser un factor d'influència en la construcció de la seva identitat. Per aquests motius, es creu important realitzar diverses accions amb intenció educativa i sensibilitzadora des d'una perspectiva preventiva i informativa.

Així doncs, l'activitat realitzada al pati dels diferents centres d'Educació Secundària Obligatòria, ha consistit a fer preguntes - resposta, principalment sobre alcohol, tabac i cànnabis, les quals els i les participants havien d'esbrinar quina de les respostes era la correcte. Juntament amb les dinamitzadores, es comentava el perquè i es resolien els dubtes que es generaven.

Pel que fa a les Universitats, s'ha utilitzat l'eina del Kahoot, un concurs de preguntes a través d'una pàgina web que permet participar des del mòbil. En aquest cas, les preguntes han estat encarades a les tres substàncies esmentades i altres drogues com són la cocaïna, amfetamines, MDMA, entre d'altres.

Cal destacar que, tant la dinamitzadora del Punt al Campus com la del Punt al Pati de l'Oficina Jove del Bages (OJB), han rebut suport de la tècnica especialista de l'Assessoria de salut: drogues i addicions a les pantalles, un servei permanent de la mateixa oficina. Així doncs, l'explicació i la resposta als dubtes que els i les joves plantejaven han pogut ser resolts amb una major rigor i expertesa. També, d'aquesta manera, han pogut conèixer millor el servei.

Finalment, es valora molt positivament la participació dels i les joves i es considera un tema d'interès, necessari de tractar i poder parlar amb normalitat per a poder realitzar una bona tasca educativa i incidir des de la perspectiva preventiva i de reducció de danys.

Per a més informació sobre l'Assessoria de Salut: drogues i usos de pantalles podeu enviar un correu electrònic a salutbages@oficinajove.cat, un WhatsApp a 670228158 o bé trucar al 938771360. És un servei confidencial i gratuït per a persones joves, familiars o professionals