Per al govern municipal, més enllà dels terminis que marca el pla d'etapes, el més important «és que l'operació s'ha desencallat», com demostra la inversió milionària que està realitzant La Caixa a l'entorn de l'antiga Bertrand i Serra en concepte de càrregues d'urbanització. Pel que fa al compliment del pla d'etapes, cal tenir present que depenen de la voluntat dels promotors i, sobretot, de la dinàmica econòmica. En aquest cas concret, si al final de tot el procés no s'hagués complert el termini, l'Ajuntament podria canviar el sistema de gestió, que ara és per compensació, i liderar-ne el desenvolupament (sistema per cooperació). Aquesta és una possibilitat teòrica però poc factible per manca de recursos.