El Pla d'Etapes de la Fàbrica Nova de Manresa que forma part del pla especial urbanístic, preveu que la urbanització de la zona de parc més propera al carrer Ignasi Domènech (antic Lluís Argemí de Martí), al voltant dels blocs de pisos que s'hi han de construir -i també la millora del parc de Sant Ignasi-, havia d'haver començat a executar-se el 25 de novembre del 2019, cosa que no ha passat, per finalitzar un any més tard.

Un altre termini no assolit és el de la reurbanització de l'espai que va de les piscines municipals a la carretera del Pont de Vilomara, que segons el pla d'etapes (vegeu Regió7 del 3 de març del 2018Regió7 ) s'hauria d'haver enllestit el 25 de novembre del 2018.

Aquestes obres estan en marxa a hores d'ara. I les que sí que ja s'han executat són les de la Baixada dels Drets, Vidal i Barraquer, Via Sant Ignasi (entre plaça Sant Ignasi i Vidal i Barraquer), ampliació de la plaça Sant Ignasi i ascensor de Santa Llúcia-plaça Major.

S'ha de veure si es compleix la previsió que el novembre del 2021 es posi en marxa la urbanització de l'entorn de l'edifici que queda dempeus del complex de la Fàbrica Nova.

Quant a l'habitatge privat de renda lliure, tant el que és responsabilitat de Cots i Claret i el Banc de Sabadell com el de La Caixa, i la zona comercial, el termini màxim és de 7 anys per iniciar-los (comptant des del 2016), el 2023.

Queda l'habitatge de Protecció Oficial, que se situa en una finca municipal pròxima a la Via de Sant Ignasi, que s'haurà d'iniciar en un termini màxim de 2 anys a comptar des que la parcel·la tingui condició de solar amb la urbanització completada, el 2024, i s'hauria de finalitzar el 2027.

Es fa servir com a tret de sortida per comptabilitzar les etapes la data del 25 de novembre del 2016, que és quan es va publicar la modificació puntual del Pla Especial de la Fàbrica Nova al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.