En el punt on es construirà l'ascensor hi ha una diferència de cota de 5,60 metres que ara se salven amb uns escales que també es reformaran. Hi ha un petit mur de pedra de 45 centímetres a la vorera del Passeig; un talús amb un pendent del 45% on hi ha vegetació per evitar l'erosió; i un mur de contenció d'1,5 metres fins a la vorera del carrer de Circumval·lació. Amb les obres, el desnivell se salvarà amb la construcció de l'element central de l'elevador, d'on sortirà una passarel·la en voladís que permetrà anar directament a peu pla al carrer Circumval·lació. L'elevat pendent del talús desaconsella l'aproximació de l'ascensor al mur de contenció del Circumval·lació. Per això s'ha optat per la construcció d'un elevador esvelt i lleuger, i la passarel·la voladissa, que tindrà 5,5 metres de llarg i 2 metres d'amplada.