Amb aquesta pàgina posem en marxa una sèrie d'articles sobre les famílies professionals i els cicles formatius que impartim a l'institut Lacetània de Manresa. Segons dades del darrer estudi d'inserció laboral dels estudis professionals del 2019, a la Catalunya Central gairebé un 80% dels graduats de la família d'Electricitat-Electrònica, que protagonitza aquest article, està treballant. D'aquests, prop d'un 24% estudia i treballa, mentre que vora un 20% només estudia. Aquestes xifres demostren la rellevància d'aquest tipus d'estudis i competències i, en general, la importància que té i haurà de tenir la Formació Professional en un futur immediat.

Al l'institut Lacetània s'imparteixen quatre cicles formatius de la família d'Electricitat-Electrònica, dos de grau mitjà i dos de grau superior: CFGM d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (format Dual), CFGM d'Instal·lacions de Telecomunicacions (format Dual), CFGS d'Automatització i Robòtica Industrial i CFGS de Manteniment Electrònic (format Dual). En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, l'objectiu dels estudis és facilitar l'adquisició de les capacitats bàsiques que permetin a l'alumne anar a treballar, de manera que disposi d'una base amb què l'empresa pot acabar de definir el perfil que necessita.

Les tasques segons el cicle

Per explicar en què consisteixen aquests cicles, el més adequat seria pensar en les tasques que hauran de saber fer aquests tècnics. En el cas del grau mitjà d'electricitat, tasques més relacionades amb el muntatge i la reparació d'instal·lacions elèctriques, domèstiques i industrials on també tenen cabuda l'energia solar fotovoltaica i la domòtica. Al cicle de telecomunicacions, el tècnic, si bé també tindrà nocions d'electricitat bàsica, se centrarà més en instal·lacions de telecomunicacions (xarxes de dades, televisió), d'àudio, de seguretat i de domòtica.

D'altra banda, en els cicles de grau superior, a partir de l'aportació d'una dosi important i addicional de coneixement teòrico-pràctic, es dota els tècnics d'una major autonomia en comparació als tècnics de grau mitjà. En el cas dels tècnics superiors en automàtica, es posa l'èmfasi en l'automatització de processos, la programació d'autòmats i robots i el control i supervisió dels mateixos.

Quant als tècnics superiors en electrònica, malgrat que també adquireixen coneixements generals en automatització, es centren més en els dispositius electrònics que governen aquests processos, i en la reparació i el manteniment.

Tres dels quatre cicles que s'ofereixen es poden cursar en format Dual, fet que suposa una oportunitat més per a l'alumnat que hi accedeix, que realitza una part important (unes 1.000 hores) de la formació a l'empresa, rebent una percepció econòmica com a contrapartida. La resta de l'alumnat (no Dual), també realitza pràctiques a l'empresa, però fent un nombre inferior d'hores (entre 300 i 400), i aquestes no són sempre remunerades.

Com s'hi accedeix?

L'accés als cicles de grau mitjà és directe si es disposa de l'ESO, i en cas contrari, es pot fer des de la prova d'accés de grau mitjà. Pel que fa als de grau superior, és directe quan es disposa d'un cicle formatiu de grau mitjà o del Batxillerat, i també a través de la prova d'accés a grau superior.

Una vegada completat un cicle formatiu, ja sigui de grau mitjà o de grau superior, els estudiants estan en condicions d'accedir al món del treball, i bona part ho fa. Hi ha, però, un percentatge important que decideix treballar i continuar estudiant.

En acabar els cicles formatius de grau mitjà s'ofereix una via natural per continuar la formació: els alumnes interessats en l'electrònica poden fer el cicle de grau superior de Manteniment Electrònic, mentre que els que tinguin interès en l'àmbit industrial i d'automatització, poden estudiar el cicle de grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial.

Els alumnes que, en acabar un cicle de grau superior encara tinguin necessitat/ganes d'ampliar la seva formació, poden fer-ho accedint a diversos graus en enginyeria relacionats amb el món de l'electricitat i de l'electrònica, tot convalidant un nombre molt important de crèdits.

Estades a l'estranger

L'institut Lacetània participa en el programa Erasmus +, i ofereix la possibilitat als alumnes de grau mitjà o superior amb unes competències mínimes en idiomes, poder viatjar a diversos països europeus i fer-hi estades formatives.

D'altra banda, el departament d'Electricitat-Electrònica participa també en el programa INDI4.0 junt amb escoles professionals i empreses d'Alemanya i Portugal, fet que propicia també la mobilitat de l'alumnat de grau superior i del professorat.

(*) Cap del Departament d'Electricitat i Electrònica