La funerària manresana Fontal, que forma part del grup Mémora, es troba en fase de trasllat de la seva activitat del carrer del Bruc al polígon del Pont Nou, al costat del cementiri. El conseller delegat de Mémora, Juan Jesús Domingo, explica en aquesta entrevista com s'està fent aquesta transició i els motius que han anat retardant l'operació.

Com s'està portant a terme el relleu de les instal·lacions que durant dècades ha tingut Fontal al carrer del Bruc per les del polígon del Pont Nou?

Està sent una posada en marxa suau perquè es tracta de serveis que afecten famílies en un moment d'una enorme sensibilitat. El tanatori ja funciona però el posem en marxa a poc a poc per anar posant a prova les instal·lacions.

Quan es podrà fer la primera incineració?

A final de mes. No es tracta tant del dia en concret com que tot estigui perfecte i de cobrir la gran demanda que tenia el ciutadà de la comarca, i a la qual nosaltres volíem donar resposta des de fa molt de temps, per fer possible que tant la vetlla com la cerimònia i la cremació es puguin fer sense desplaçaments incòmodes. Les cremacions cada cop creixen més. Fins ara, com que no teníem un crematori a la comarca s'havia de desplaçar el cos a una certa distància, a vegades amb la presència de família i a vegades no. Hi ha famílies que volen assistir al procés de cremació i hi ha famílies que no. D'altra banda, pel que fa no a la cremació sinó al sepeli al cementiri, ara el tenim molt més a prop.

Per què la instal·lació comença a funcionar primer amb les sales de vetlla i les cerimònies i es deixa per al final el crematori?

Per un tema de papers administratius. Habitualment arriben abans les llicències d'ocupació que permeten començar a operar amb l'alternativa, diguem-ne, normal i, després, les de la cremació, que tenen unes legislacions específiques d'inspecció tècnica, que poden trigar uns dies o setmanes més. A final de mes o principi de març, previsiblement, el crematori ja estarà perfectament operatiu. Falten les comprovacions tècniques per part de l'autoritat.

Per què es deixa una oficina oberta al carrer del Bruc?

Perquè nosaltres creiem que en aquests processos és important la presència física i sobretot l'atenció personal més enllà de contactes telefònics o per Internet. Per això mantindrem una oficina oberta d'atenció a les famílies al carrer del Bruc tant temps com sigui necessari.

De quina àrea de geogràfica es portaran difunts a incinerar a Manresa?

La idea és que doni servei a la ciutat i a la comarca, però també a totes les famílies que fins ara havien d'anar a d'altres poblacions, i fins i tot a Barcelona, i que vulguin tenir el servei més a prop.

A Sant Fruitós hi ha en marxa un projecte d'incineradora. Com entomeu aquesta situació?

Aquesta és la dinàmica normal. Espanya és un país amb un nombre molt alt de crematoris. Fins i tot en relació amb el nombre de cremacions que es fan, perquè el percentatge creix però encara no és tan significatiu com en altres països d'Europa, que tenen un nombre de crematoris més baix.

Com és això?

Perquè aquí es reivindica tenir un crematori a prop. Això s'ha prioritzat perquè es considera un bé, un benefici per a la ciutadania més enllà del nombre de cremacions que faci. Una administració pot ser conscient que a l'any només tindrà un centenar de cremacions però pot prioritzar que els ciutadans no s'hagin de desplaçar trenta o quaranta quilòmetres. Nosaltres estem acostumats que això succeeixi i que hi hagi un nombre de crematoris significatiu.

I en el cas concret de Sant Fruitós?

En el cas de Sant Fruitós es tracta d'un projecte de fa bastant temps i que en el seu moment va ser llançat per l'Administració. És una iniciativa municipal que des del punt de vista purament de la seva pròpia lògica econòmica i empresarial no era excessivament clara. El resultat va ser que no hi va haver una concurrència d'operadors que tinguessin ganes de tirar-ho endavant i, de fet, crec que fins i tot l'operador que hi ha no l'ha pogut tirar endavant per manca de finançament.

Les obres de l'equipament que Fontal-Mémora estrena ara van començar el gener del 2018. Primer es va dir que estarien enllestides a final del 2018. Després, el gener del 2019. Som al febrer del 2020 i encara no funcionen plenament. Què ha passat?

En els processos constructius poden sorgir més dificultats de les que un pot preveure i desitjaria. Hi ha incidències de l'obra, fins i tot per la meteorologia, però jo diria que tot el procés ha estat més complex perquè no es tracta només de l'obra del tanatori i crematori sinó que la urbanització de la zona ha recaigut en nosaltres com a promotors. Hi havia tot un pla urbanístic per part de l'Ajuntament de tota aquesta zona que fins que no es va acabar de poder aclarir què és el que es volia, com es volia i les seves característiques no ens vam poder posar mans a l'obra i això va demorar força l'actuació. No podíem construir el tanatori sense tenir els vials i tota la resta. Això ha generat endarreriment en tot el procés. Tampoc ha estat senzill tota la part de connexió elèctrica que ha anat alentint la construcció molt per sobre del que hauríem desitjat totes les parts. En una zona de nova construcció no és tan senzill com en altres llocs on només cal endollar i ja està disponible. Aquí hi ha hagut tot un procés d'estació elèctrica, de qui se'n feia càrrec, de com i quan es tirava endavant. Pel que fa als serveis, cada companyia va al seu ritme i té les seves prioritats.

Quant de temps es calcula que es tardarà a amortitzar la inversió de 3,3 milions?

No és aquest el càlcul. Per a nosaltres aquest és un projecte històric, pel temps que feia que el volíem executar. Mémora gestiona centenars de tanatoris amb uns estàndards i pensàvem que les instal·lacions que teníem a Manresa necessitaven una millora substancial. Farem més o menys la mateixa activitat, però augmentem el nivell de qualitat.

El servei perd centralitat urbana en marxar del carrer del Bruc. Què hi guanya?

Per exemple, una sala de cerimònies molt més adient per l'arquitectura, per la comoditat i la mida. Les instal·lacions doblen l'espai de les actuals i s'hi afegeix el crematori, l'aparcament, una cafeteria moderna, les sales de vetlla poden adaptar-se millor a les necessitats de les famílies quant a mida i expectatives d'assistència, amb decoracions pròpies, espais diferencials i incorporen serveis de càtering, minibar i cafeteria addicionals dintre de les mateixes sales. A banda de la mida, la sala de cerimònies està capacitada tecnològicament al màxim per personalitzar la cerimònia.