Els Moravians de l'Esbart Manresà també han estrenat enguany un espectacle de dansa, Orígens, a través del qual el públic descobreix el seu passat com a poble, quins són els valors que s'han transmès de generació en generació (com ara el treball de la terra) i el perquè del seu viatge pel continent.