La relació contractual d'Oriol Junqueras, que cobrarà una remuneració com a professor col·laborador, s'efectua per mitjà de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i no per la Fundació Universitària Balmes. La FUB és una fundació privada, no sotmesa a la normativa del sector públic, i les subvencions públiques que rep -finalistes, per a projectes de recerca, sobretot- només suposen el 2,31% dels seus ingressos. És la titular de les facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa, així com del Centre Internacional de Formació Contínua de Manresa, on treballarà Junqueras. La FUB va formalitzar un acord de federació i adscripció amb la UVic-UCC-de la qual és titular la Fundació Universitària Balmes- en l'àmbit estrictament acadèmic, és a dir, pel reconeixement dels títols dels estudis oficials que imparteix.