El protocol elaborat per Salut i el ministeri de Sanitat per tractar pacients del coronavirus a casa dicta els requisits mínims que s'han de complir per poder rebre atenció a domicili. No tan sols per als malalts, sinó també per al seu entorn. Així, per exemple, els membres de la família o les persones que convisquin amb l'afectat s'han d'estar en una habitació diferent de la del malalt i tenir-hi el mínim contacte possible. Evitar el contacte directe amb els fluids corporals i compartir-hi objectes, encara menys els d'ús personal.

El protocol diu que el pacient ha de romandre en una habitació diferent de la de la resta de la família amb la porta tancada. En el cas que sigui imprescindible compartir zones comunes del domicili, el pacient haurà de portar sempre una mascareta quirúrgica i rentar-se les mans abans de sortir de l'habitació. Si es comparteix el bany, s'ha de netejar amb lleixiu domèstic després del seu ús. Les superfícies que es toquen amb freqüència com tauletes de nit, somiers o mobles del dormitori, s'han de desinfectar diàriament.

També indica que el malalt s'ha de rentar les mans amb freqüència amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir o esternudar, i de manipular mocadors. Recomana que sigui una única persona qui proporcioni atenció al pacient, extremant les precaucions. L'afectat ha de tenir un telèfon a la seva disposició per garantir una comunicació permanent amb els professionals sanitaris, i a la casa no hi pot haver persones vulnerables com ancians, afectats per malalties cròniques, persones immunodeprimides o embarassades.