Manresa en Comú afirma que l'aparició dels patinets elèctrics, rodes elèctriques, segways... circulant per la ciutat

és una bona notícia ja que es tracta de mitjans de mobilitat sostenible i que contribueixen a reduir embussos.

Tanmateix considera que calen mesures d’adaptació, planificació i educació per evitar a la via pública comportaments potencialment perillosos que poden arribar a ser greus.

Arreu de Catalunya, els municipis estan regulant els vehicles de mobilitat personal (VMP). A Barcelona es van adaptar les ordenances l'any 2017, a Vic i a Vilanova i la Geltrú al 2019 i a Granollers aquest passat mes de febrer.

Afirma que l'Ajuntament de Manresa va tard en la regulació i que cs però no va ser fins el 30-12-2019, que es va publicar a la web de l'ajuntament les indicacions de la DGT i s'anuncià l'inici dels tràmits per modificar l'ordenança de circulació. "Sembla ser, però, que aquest compromís no es complirà perquè en el Ple del 27 de febrer s'aprovà el

Pla Normatiu sense que hi constés la modificació d'aquesta ordenança".

Malgrat que les normes de la DGT consten formalment a la web de l'ajuntament, afirma que són completament desconegudes per bona part de la ciutadania i clarament insuficients per a una bona gestió del trànsit. Els i les vianants es topen amb aquests vehicles a les voreres probablement perquè els seus usuaris desconeixen per quin lloc han de circular i a quina velocitat.

Alhora, aquells usuaris de VMP que circulen per la calçada, també es posen en perill davant d’un trànsit d'automòbils a velocitats més altes i que, sovint, no els preveu. A més, les persones usuàries dels patinets sembla que també desconeixen la recomanació de portar casc, de tenir una assegurança de responsabilitat civil o que han d’aplicar les

normes de circulació (prioritats, senyalització, sentit de la marxa) per la seva pròpia seguretat.

Davant aquesta situació que pivota entre el desconeixement i la incertesa en la regulació, Manresa En Comú considera i proposa :

  1. Que els VMP, com també les bicicletes, són útils i necessaris per al desplaçament dins de la ciutat i la seva proliferació implicarà una millora ecològica important, al substituir part de la circulació de cotxes, i que aquests VMP podran ser un bon complement del transport públic de cara a pacificar el trànsit de la ciutat.
  2. La necessitat que l'Ajuntament adapti en el segon trimestre d'enguany la ordenança de circulació i mobilitat a l'existència dels VMP. Mesura que es pot dur a terme de seguida, ja que no està limitada per la necessitat de disposar de dotació pressupostària.
  3. Que des de l'ajuntament s’impulsi una campanya informativa adreçada als usuaris d'aquests vehicles i a la ciutadania en general explicant les condicions en què han de circular, els seus drets i obligacions, de cara a que puguin conviure sense problemes amb els vianants i amb la resta de vehicles. Considerem que en aquesta campanya la Policia Local ha de tenir un paper molt important, avisant primer de les incorreccions i, posteriorment, quan sigui necessari, multant als infractors.
  4. Que es planifiqui i es dugui a terme gradualment la generalització a Manresa de carrils bici i voreres bici on també puguin conviure els VMP amb seguretat i eficiència en aquells carrers on sigui adient per amplada i volum de trànsit. Que s’adaptin a zona residencial (carrers de prioritat invertida sense diferenciació de vorera i calçada) prioritàriament, o a zona 30, aquells carrers susceptibles de ser-ho. Amb l'objectiu de pacificar el trànsit, disminuint l'ús dels cotxes i els nivells de contaminació.