El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, reclama augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de l'audiovisual, i remarca que cal actuar per millorar la visibilitat femenina en els informatius, els programes, en la ficció i en els esports.

«Tot i que representen el 51% de la població, actualment, malgrat les millores que s'han aconseguit, existeixen molt pocs àmbits de l'audiovisual en els quals les dones tinguin una presència equiparable a la dels homes», va subratllar Loppacher, amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

L'informe sobre l'«Observança del pluralisme polític a la televisió i la ràdio», amb dades de gener a abril del 2019, mostra que la presència de les dones polítiques en els informatius i en les entrevistes és inferior a la dels homes en tots els mitjans analitzats.

El temps de paraula que aglutinen les dones en els informatius oscil·la en les cadenes analitzades entre el 26,4% i el 34,4%, la dada interanual més baixa propiciada pel protagonisme dels partits amb les eleccions generals d'abril, i les entrevistes a dones se situen entorn al 35%.