El PSC va fer públic l'abril del 2018 que la Generalitat havia anul·lat -arran d'una impugnació- el plec de clàusules del concurs que l'Ajuntament de Manresa va convocar el juliol del 2017 valorat en 5,5 milions d'euros per a manteniment de l'enllumenat públic i semàfors, i millora d'instal·lacions. El que no s'ha sabut fins ara és que quan es va trossejar el concurs hi va haver una segona impugnació, en aquest cas per la instal·lació de lluminàries de tecnologia led (vegeu el diari de dissabte passat), que tot just ara se supera.

Segons el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, i el cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Pol Valero, va ser la mateixa empresa la que va presentar les dues impugnacions amb diferent resultat.

Si en el primer cas el Tribunal Català de Contractes del sector Públic va estimar les al·legacions presentades per l'empresa Electricitat Boquet SL i el concurs va quedar anul·lat, en el segon cas, el tribunal «va acabar donant la raó a l'Ajuntament de Manresa».

El resultat, però, ha estat l'acumulació d'importants retards.

Segons el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, en el primer cas el projecte es va «desestimar i cancel·lar. I, després, es va iniciar un que era un subconjunt d'aquell primer», que és el que ara comença a executar-se. «L'expedient va quedar sense efecte, aturat i oblidat. El que es va fer va ser iniciar un subconjunt d'aquell expedient que és el que hi ha ara en marxa», va afegir.

El cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, Pol Valero, va afirmar que al primer contracte de 5,5 milions d'euros hi havia el manteniment de l'enllumenat i semàfors, també afrontava la renovació d'instal·lacions elèctriques antigues i el canvi de leds en aquells quadres on s'intervenia, però l'objectiu prioritari no era la millora lumínica de la ciutat sinó el manteniment de la xarxa i la renovació dels sectors antics.

Valero va explicar que el concurs es va tirar enrere i ara es torna a tirar endavant sense les inversions i s'ha optat pel canvi de lluminària. «Com que veníem d'aquella experiència, el plec de contractació s'ha volgut fer de forma que no es pogués impugnar, però així i tot va ser impugnat. El que passa és que la resolució del tribunal acaba dient que l'empresa que impugna, en aquest cas, ratlla la mala fe».

5,5 milions desglossats

Inicialment hi havia tres parts: el manteniment, la substitució de quadres de llum i xarxa i el canvi de lluminàries de vapor de sodi per tecnologia led.

El darrer s'executa ara, la part de manteniment es troba en procés de contractació i la millora de la xarxa en compte d'afrontar-la de forma global s'ha anat realitzant a base d'actuacions de manteniment en els punts que més ho necessiten i en pressupostos diferents.

Segons va assegurar el govern municipal, en la segona impugnació l'empresa que va presentar la millor oferta no va ser capaç d'acreditar la qualitat de les lluminàries que proposava -cal tenir en compte que a les bases de l'ajuda de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) que es va aconseguir es definien uns nivells de qualitat mínims que havien de complir les lluminàries, i que calia justificar amb certificats-, per la qual cosa va ser exclosa del procés.

Aquesta exclusió va ser impugnada al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va acabar donant la raó a l'Ajuntament de Manresa. El tribunal té un volum important de feina i va caldre esperar la seva resolució i, mentrestant, va quedar aturat tot el procés.

Segons va explicar Gili, la licitació del canvi de lluminàries no proposava fabricants concrets, sinó que va valorar la qualitat lumínica obtinguda. Per això, els licitadors havien de presentar estudis lumínics que, un cop adjudicat el contracte, calia verificar.

Per això s'estan instal·lant grups de tres lluminàries de prova consecutives en molts carrers, per a contrastar els resultats obtinguts amb l'estudi teòric presentat.

Un cop fetes aquestes verificacions, l'empresa ja pot començar la substitució de lluminàries, que és l'estadi en el que es troba un dels lots adjudicats del contracte, que és el que s'ha començat a executar ara.