El millor coeficient d'endeutament des que es va implantar aquest mètode de càlcul, el 1995, el volum d'endeutament més baix des del 2001, la xifra més baixa d'interessos del segle, la segona quantitat més alta d'amortització de préstecs, un tancament de l'any amb més de 3 milions d'euros en positiu i el superàvit més alt des del 2002 configuren la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Manresa més positiva que es recorda.

Les dades les va presentar ahir l'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, que va recordar que fins al mes de juny el regidor d'Hisenda va ser Josep Maria Sala. Junyent va fer la roda de premsa de tancament de caixa del pressupost de l'Ajuntament de Manresa del 2019 acompanyat de la interventora, Mariona Ribera.

Concretament, el resultat de l'any 2019 de l'Ajuntament de Manresa -no de les empreses o consorcis que en depenen- va ser de 3.076.808 euros positius, lleugerament per sota dels 3.202.472 euros del tancament de caixa del 2018.

Pel que fa al romanent de tresoreria -el superàvit quan és positiu- va ser d'1.304.984 euros, 993.817 euros més que els 311.167 del 2018.

L'Ajuntament de Manresa manté la línia de retallar el coeficient d'endeutament municipal.

El 31 de desembre, aquest índex ja s'havia situat en el 49,41%, el més baix des del 1995, quan es va iniciar l'actual mètode de càlcul. Des del 2012 fins al 2019 el coeficient ha anat baixant cada any, des del 122,91% (2012) fins al 49,41% actual. També baixa l'endeutament viu, la xifra absoluta de diners que l'Ajuntament deu, i se situa en un total de 37,8 milions, la quantitat més baixa des de l'any 2001.

L'Ajuntament va tancar l'exercici sense dèficit i amb un romanent de tresoreria de 1.304.984 euros, xifra que representa prop d'un milió d'euros més que l'any passat. En funció del que dictamini la llei de pressupostos generals de l'Estat, es determinarà si aquests diners es destinen o no a reduir dèficit.

Pel que fa a les provisions per insolvències (morosos) la xifra se situa també en termes molt semblants les del 2018.