El millor coeficient d’endeutament des que es va implantar aquest concepte, el 1995; el volum d’endeutament més baix des del 2001; la xifra més baixa d’interessos del segle; la segona quantitat més alta d’amortització de préstecs més alta, un tancament de l’any amb més de 3 milions d’euros en positiu i el superàvit més alt des del 2002 configuren la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Manresa més positiva que es recorda.

Les dades les va presentar ahir l’alcalde i regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, que va recordar que fins al mes de juny el regidor d’Hisenda va ser Josep Maria Sala.

Junyent va fer la roda de premsa de tancament de caixa del pressupost de l’Ajuntament de Manresa del 2019 acompanyat de la interventora, Mariona Ribera.

Concretament, el resultat de l’any el 2019 de l’Ajuntament de Manresa -no de les empreses o consorcis que en depenen- va ser de 3.076.808 euros positius, lleugerament per sota dels 3.202.472 euros del tancament de caixa del 2018.

Pel que fa al romanent de tresoreria -el superàvit quan és positiu- va ser d’1.304.984 euros, 993.817 euros més que els 311.167 del 2018.

L'altra cara del superàvit és el dèficit, que ha estat ben present en els pressupostos de l'Ajuntamemt de Manresa al llarg dels anys.

Per trobar un romanent positiu de tresoreria superior a l’aconseguit ara, cal remuntar-se al 202. Entre aquell any i el 2019 hi ha hagut sis superàvits més, però menys importants. El 2006 es va presentar un diferencial positiu de 44.934 euros, una quantitat molt poc significativa amb relació a un pressupost de 85 milions d’euros.

L’any 2015 també es va tancar el pressupost amb números blaus però es va fer pels pèls: 11.646 euros. En tots dos casos, l’escàs volum de marge oferia un equilibri numèric tècnic.

El darrer tancament de caixa, amb 1.304.984 euros positius sí allunya de manera consistent les arques municipals del dèficit, i aquesta dada, acompanyada d’altres indicadors, mostra un panorama comptable ben positiu.

La lectura global dels números permet veure que el 2010 el dèficit acumulat arribava al màxim històric de 9,41 milions d’euros. L’any 2011, un altre rècord: 83,8 milions d’endeutament.

Vist amb aquesta perspectiva, l'1,3 milions de superàvit i un endeutament que no arriba als 38 milions d’euros són la plasmació d’un canvi de rumb econòmic perfectament quantificable. Significa que durant els dos darrers mandats i l apart que correspon al primer any del tercer l’Ajuntament ha eixugat més de 40 milions d’euros d’endeutament i ha rebaixat més de 9 milions el dèficit acumulat. S’ha aconseguit capgirar l’autèntica sagnia econòmica que es genera quan l’Ajuntament no té recursos per fer front a la devolució dels préstecs i ha de generar dèficit acumulat. A hores d’ara la situació és molt diferent i l’endeutament ha passat a suposar una quantitat molt assumible que no fa encendre cap llum vermell.