En relació amb amortitzacions de préstecs, el 2019 l'Ajuntament va pagar 9,1 milions d'euros, als quals se n'han d'afegir 863.000 més en interessos. En total, 10.057.913 euros pagats als bancs l'any passat.

Junyent va explicar en la roda de premsa, conjunta amb la interventora, Mariona Ribera, que l'Ajuntament va ingressar el 2019 més del 92% del que s'havia previst al pressupost, i pel que fa a les despeses, també hi va haver un percentatge d'acompliment de les previsions molt important (92% en capítol de personal, 90% en despeses corrents i 85% en transferències).

Junyent va recordar que el 2019 va ser un any a cavall de dos mandats municipals, i va agrair «l'esforç que ha fet tothom per continuar mantenint l'endeutament en línia descendent».