Un pis per a 5 persones necessita 550 euros al mes; una plaça de residència, 300 euros; una beca menjador a l'escola, 150; mantenir una família a la plataforma d'aliments durant un mes, 200; una plaça a El Cosidor, 50.

El tríptic Implica't que ha editat la Fundació del Convent de Santa Clara per demanar la col·laboració de la ciutadania inclou tots aquests exemples per mostrar l'esforç econòmic que suposa mantenir els seus programes.

Les persones que els vulguin donar un cop de mà ho poden fer en formats diversos, donant 10 euros, 20, 50, 100 o la quantitat que creguin, ja sigui al mes, al semestre o anualment.

Ramon Pla i José Antonio González, de la fundació, expliquen que estan enviant aquesta informació «a possibles col·laboradors que ens puguin ajudar».

A banda de demanar donatius, en el full la fundació també convida la ciutadania a entrar a l'equip de voluntaris, que és imprescindible. També ofereix un correu electrònic i un telèfon per demanar informació. Són info@fundaciódelconventdesantaclara.org i el 93 873 49 28.

La fundació és l'evolució de la Plataforma Ciutadana de Solidaritat, nascuda el 2009 al convent de Santa Clara i formada per diverses entitats per donar una resposta a la situació d'extrema necessitat de molta gent fruit de la crisi. Fins al 2018 tenia el nom de Fundació Rosa Oriol.