Un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua de data del 6 de febrer passat concreta que el nou col·lector de salmorres del Bages que ha de substituir l'actual no estarà operatiu fins al principi del 2025. Falten doncs, cinc anys, segons les previsions del promotor d'aquesta infraestructura cabdal per a l'activitat miner del Bages, perquè pugui entrar en funcionament en tota la seva extensió i dimensió. A la pràctica, i sempre que es compleixi aquest calendari, això suposarà que la nova canonada que ha de portar les aigües salobres fins al mar no arribarà amb més d'una dècada de retard respecte a la previsió inicial.

L'Agència Catalana de l'Aigua va informar públicament el novembre del 2003 de la necessitat de tirar endavant un projecte d'augment de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres per substituir l'actual, que funciona des del 1988.

Tanmateix, no va ser fins al setembre del 2012 que va presentar públicament una proposta formal, que bàsicament passa per fer una canonada totalment nova i de més capacitat resseguint el mateix traçat que l'actual, amb només una petitat variació al tram dels aiguamolls de la Corbatera de Sallent per evitar aquest espai sensible.

En aquell moment, el compromís era que l'any següent (2013) quedés redactat i aprovat el projectes definitiu, i que al llarg del 2014 i 2015 se'n fes l'execució i es posés en marxa.

Però la realitat a dia d'avui és que encara s'estan liquidant les expropiacions per l'ocupació o servitud dels terrenys per on ha de transcórrer la canonada, alhora que s'està tramitant la modificació del projecte en un dels trams (el de Manresa a Súria) i que encara se n'està lligant el finançament.

Sí que se n'ha executat el tram des d'Abrera fins al Prat, però resta pendent des d'Abrera cap al nord, que puja amb un sol ramal fins a Castellgalí i que des d'aquí es bifuca cap a Sallent/Balsareny i Súria/Cardona.

Les dificultats econòmiques per afrontar el projecte, pressupostat en més de 100 milions d'euros, i l'aparició de projectes col·laterals que han obligat a fer modificacions han estat els entrebancs principals que han anat endarrerint aquesta infraestructura. Una de les peces clau perquè el pla d'expansió de la mineria a Súria (Phoenix), amb la continuïtat de l'extracció de la potassa i la fabricació de sal vacuum, es pugui desplegar amb plenitud.

Nova modificació

Actualment s'està treballant en el darrer dels canvis. El febrer passat el Govern va adjudicar a l'empresa pública Infraestructures.cat la redacció de la modificació del projecte del nou col·lector en el tram que va des de les instal·lacions mineres fins a Castellgalí. Per materialitzar plenament el Pla Phoenix calen dues infraestructures de transport d'aigua. D'una banda, una canonada d'impulsió d'aigua regenerada que des de la depuradora de Manresa aportarà el cabal necessari al centre d'Iberpotash per a la seva producció, i evitar la captació directa d'aigua de la conca del Llobregat.

D'altra banda, el nou col·lector de salmorres. Per tal de minimitzar l'afectació al territori mentre es duen a terme les obres i aprofitar actuacions, es veu convenient que el projecte d'impulsió d'aigua regenerada des de la depuradora fins al centre productiu i les obres del tram del col·lector entre aquesta localitat i Castellgalí s'executin simultàniament. Com que se seguirà el mateix traçat, s'ha de modificar el projecte del col·lector en aquest tram i incloure la canonada d'impulsió a la planificació hidrològica.

L'acord de Govern incloïa l'aprovació del pla econòmic d'Infraestrucures.cat en relació amb les actuacions i aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la redacció d'aquests dos projectes, per un import de 6,1 milions d'euros que aniran a càrrec dels pressupostos de l'ACA.

Les despeses derivades de la modificació del projecte repercutiran íntegrament en l'empresa Iberpotash, així com els costos de construcció de la nova canonada d'impulsió d'aigües regenerades. Per la seva part, els costos de construcció del nou col·lector repercutiran el 90% entre els beneficiaris d'aquesta infraestructura.