A l’Hospital Sant Joan de Déu cada dia, a les 9 del matí, hi ha una reunió del comitè de crisi per analitzar la situació i les reserves i recursos estructurals, materials i humans, i per analitzar si els plans de contingència són els adequats o cal alguna reestructuració, tenint en compte la situació d’excepcionalitat. A la reunió hi participa el comitè de direcció, format per set persones; i un o dos representants de la comissió d’infeccions, el comitè d’empresa, de les àrees assistencials d’urgències, UVI i medicina interna, de farmàcia i laboratori, i d’atenció mutuada i privada (la Clínica Sant Josep); el servei de comunicació, el d’infraestructures, el de compres i logística, el d’informàtica i el d’admissions. En la trobada s’hi combina l’assistència presencial amb la telemàtica atès que hi ha un sistema de vídeoconferència implantat ja fa un temps. Les secretàries hi van per fer l’acta.