Segons la Direcció General de Drets dels Animals, durant el confinament, les persones que tenen animals de companyia han de seguir aquestes pautes.

?Les passejades han de ser curtes. Tot i que no s'especifica ni la durada ni tampoc la distància des del domicili, sí que diu que és únicament perquè els animals puguin cobrir les seves necessitats fisiològiques.

?Durant el passeig, ni el gos ni la persona poden estar en contacte amb altres persones ni animals.

?És obligatori sortir amb una ampolla d'aigua amb detergent per netejar l'orina i també amb bosses per a la recollida dels excrements.

?Prioritzar els horaris de menys afluència per fer les passejades. ?L'alimentació de les colònies felines ha de ser en els horaris de menys afluència, i intentar espaiar les visites el màxim de dies.