La preocupació per si el coronavirus por afectar les mascotes ha generat preocupació entre els seus responsables i això ja ha arribat a alguns veterinaris. És el cas del Centre Veterinari Plaça Cataunya, de la Clínica Veterinària del Bages, de Veter 7 i de l'Hospital Veterinari Feres, tots de Manresa. Als quatre centres han admès que han rebut alguna consulta de clients preocupats pels efectes del virus en els seus animals. Alguns ja es van encarregar d'informar-ne a través de les xarxes de seguida per tranquil·litzar-los.

Una persona pot contagiar la Covid-19 a un animal domèstic i aquest pot desenvolupar la malaltia i contagiar-la a una persona? No. Aquesta és la contundent resposta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. En un comunicat emès sobre aquest tema, afirma que «no hi ha evidència que el coronavirus causant de la Covid-19 pugui infectar els animals de companyia ni tampoc que aquests el puguin transmetre a persones ni a altres animals».

Aquest comunicat el tenen a la recepció del Centre Veterinari Plaça Catalunya per a qui el vulgui consultar -hi ha qui fins i tot en va demanar una fotocòpia-, mentre que a la Clínica Veterinària del Bages explicaven que l'havien penjat al seu Facebook de seguida que el Col·legi els el va enviar. A l'Hospital Veterinari Feres també van informar de seguida del tema a les xarxes, explicaven ahir.

Cap evidència

Segons explica el comunicat del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, «amb les dades científiques de què es disposa actualment, no hi ha cap evidència que els animals domèstics puguin desenvolupar la malaltia, ni tan sols que es puguin infectar amb el virus. Els gossos i els gats poden patir malalties produïdes per altres tipus de coronavirus, i aquests no afecten l'ésser humà». A banda, «el coronavirus felí, així com el que afecta els gossos són genèticament diferents del coronavirus (SARS-COV-2) causant de la Covid-19. De fet, els primers pertanyen al grup dels coronavirus alfa, mentre que aquest últim és un coronavirus beta, de manera que es tracta de virus completament diferents genèticament».

Dit això, el col·legi recomana unes mesures d'higiene bàsiques com ara rentar-se les mans amb aigua i sabó després de tocar els animals, evitar tocar-se la boca, els ulls i el nas deprés de tocar animals i evitar el contacte amb animals malalts.

Si es té el coronavirus

En el cas que un persona estigui infectada amb el coronavirus pot mantenir a casa la mascota però cal que adopti una sèrie de mesures, com mantenir distància amb l'animal i utilitzar mascareta (és totalment contraindicat posar una mascareta a l'animal). Si l'animal ha d'anar al veterinari, fer-ho acompanyat d'una persona que no sigui la infectada i, igualment, avisar prèviament el veterinari de la situació perquè pugui prendre les mesures corresponents.

A més a més, si a causa dels efectes de la malaltia la persona afectada per la Covid-19 no es pot ocupar directament de la mascota, la persona o persones que se'n facin càrrec han de procurar no utilitzar els mateixos estris que hagin pogut estar en contacte amb la persona infectada, com els plats de menjar i de beure de la mascota, corretges i collars.

Com en el cas d'altres establiments, el Col·legi recomana demanar cita prèvia al veterinari per evitar l'acumulació de persones a la sala d'espera -divendres passat, al Centre Veterinari Plaça Catalunya la responsable d'atendre la clientela els recomanava mantenir les distàncies-; amb el mateix objectiu, que una sola persona acompanyi l'animal i, en el cas de les que presentin símptomes i tinguin animals que necessitin ser atesos amb urgència, que contactin per telefòn amb el centre de referència per trobar el moment més idoni i segur per ser atesos.