L'Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d'embargament fins passada la crisi del coronavirus. El termini de la resta de liquidacions han quedat suspesos.

Dintre del paquet de mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus, als establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d'estar tancats.

També s'obrirà una línia d'ajuts per compensar la taxa de recollida d'escombraries comercials pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l'establiment.

S'escurçarà el termini de pagament als autònoms i empreses que són proveïdors de l'Ajuntament de Manresa. I s'ajornarà el termini de retorn dels microcrèdits que l'Ajuntament de Manresa concedeix per afavorir la creació d'empreses.

Una altra línia d'actuació són les mesures d'ajut al lloguer amb l'ajornament dels lloguers que cobra l'empresa municipal Forum. Forum ajornarà el cobrament dels lloguers socials i assequibles dels 321 habitatges que gestiona, així com dels seus locals comercials. Per optar a aquesta mesura caldrà una sol·licitud prèvia, i l'ajornament es farà per un termini màxim de 18 mesos i sense interessos.

En aquesta línia, l'Ajuntament de Manresa demana als propietaris que tenen habitatges i locals comercials en règim lloguer que col·laborin per superar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus i que valorin el fet de no prioritzar el guany econòmic per davant de la cohesió social de la nostra ciutat.

Se suspenen temporalment de les quotes de les llars d'infants, Conservatori Municipal de Música i Escola d'Art. Les famílies no hauran de pagar les quotes d'aquests tres serveis educatius municipals mentre continuï interrompuda la seva activitat.