La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha demanat a l'Ajuntament de Manresa un pla de xoc per millorar tots els serveis municipals d'ajuda a domicili, a la vista de la situació provocada per l'epidèmia de coronavirus.

La Plataforma ha reivindicat al llarg dels darrers mesos un pla de millora progressiu dels serveis d'ajuda a domicili de competència municipal, per considerar insuficients el que es presten des de l'ajuntament de Manresa. Fruit d'aquesta reivindicació, recentment va signar amb l'Ajuntament un acord per la millora dels esmentats serveis en el marc del pressupost 2020.

No obstant això, els escenaris sobre els quals s'havien construït aquests acords amb l'ajuntament han quedat obsolets i superats com a conseqüència dels efectes de l'epidèmia provocada pel coronavirus.

El tancament dels centres de dia i les restriccions de mobilitat provocades pel confinament de la població, han fet més necessari i urgent que mai el reforçament de tots els serveis a domicili que presta l'ajuntament: assistència a domicili, teleassistència i menjars a domicili.

Es per això que des de la Plataforma demanem a l'ajuntament la posada en funcionament d'un pla de xoc que permeti donar cobertura universal, a totes les persones grans i vulnerables, més enllà de que tinguin o no situacions de necessitat reconegudes per la llei de la dependència o els propis serveis socials municipals.

Aquest pla de xoc hauria de tenir vigència mentre durin els efectes de l'epidèmia i incloure les següents mesures:

  • Una campanya informativa a través dels mitjans de comunicació locals per tal que tothom conegui l'existència d'aquests serveis, les seves prestacions i les seves condicions d'accés.
  • L'adaptació i flexibilització dels criteris d'accés per tal de tendir a la universalització dels servei, aplicant quan s'escaigui les tarifes i preus públics existents.
  • L'ampliació de la concessió administrativa d'aquests serveis per donar cabuda a l'augment de la demanda.
  • Els canvis pressupostaris necessaris a nivell municipal per poder ampliar les partides econòmiques que donen cobertura a aquesta serveis.
  • La sol·licitud d'ajudes per part de l'ajuntament a les altres administracions, Estat i Generalitat, per reforçar els recursos propis municipals.