L'Associació de Veïns del Barri Antic va posar de manifest en la darrera reunió mantinguda amb representants de l'Ajuntament el malestar pel que consideren «una deixadesa del barri». Opinen que amb actuacions de manteniment es podria pal·liar «la lamentable imatge» que segons l'entitat veïnal hi ha en llocs concrets del Barri Antic.

«L'estat del parc infantil de la plaça de la Reforma és lamentable i els nens no hi poden jugar pel mal estat del material», explica Emili Martínez. L'estat de l'arbrat que hi ha al carrer Alfons XII, i a als de l'entorn, és un altre punt de què es queixen els veïns, i en aquest sentit consideren que s'haurien de cuidar millor perquè aquest sector del barri tingui una altra imatge.

A la llista d'aspectes per millorar hi ha altres punts, com l'estat de les lloses d'alguns carrers, ja que n'hi ha en mal estat i això fa que el barri no tingui l'aspecte que voldrien els veïns que hi viuen.