L'Ajuntament de Manresa demana que les persones grans, persones amb dificultats de mobilitat o altres persones en situació de risc real per la malaltia del coronavirus que viuen soles que no surtin de casa. En el cas que no disposin de cap familiar, veí o conegut que li pugui portar la compra més essencial (aliments i medicaments), la regidoria d'Acció i Inclusió Social informa que es pot trucar als diferents equipaments de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa (en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres).

  • Centre de serveis socials Zona Centre 93 872 45 98
  • Centre de serveis socials Zona Llevant 93 878 40 00
  • Centre de Serveis Socials Zona Nord 93 878 43 40
  • Centre de Serveis Socials Zona Ponent 93 872 24 77

També es pot trucar al telèfon d'informació municipal 010 (de de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabtes i diumenges de 9 a 14 h), des d'on es derivarà a Serveis Socials.

Des de Serveis Socials es valorarà individualment cada situació i considerà si les necessitats poden ser cobertes pel Col·lectiu Comunitari de Suport i si és així es derivarà en aquest col·lectiu.

El consistori demana a persones que puguin conèixer situacions de persones soles en situació de vulnerabilitat, que es posin en contacte amb aquests telèfons.

Des de l'Ajuntament de Manresa s'ha contactat alhora amb diverses entitats que s'havien ofert per realitzar aquest tipus de suport i a hores d'ara el consistori ja compta amb una vintena de persones preparades per donar aquest suport a persones en situació de vulnerabilitat. Aquestes persones, coordinades des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, faran les compres que siguin imprescindibles i pactaran la forma de lliurament en un context de "no-contacte" (pactat al replà, finestres...).

Les persones que formen part del Col·lectiu Comunitari de Suport aniran equipades amb els equips de protecció necessaris per realitzar la tasca i aniran identificades amb un paper de l'Ajuntament de Manresa conforme que estan realitzant una tasca i formen part del Col·lectiu de Suport Comunitari.

S'ha elaborat un protocol per tal de poder fer un seguiment de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i les persones que formen part del Col·lectiu Comunitari de Suport.

A data d'avui l'Ajuntament no vol incrementar el nombre de voluntaris a formar part d'aquest col·lectiu, fins que no pugui assegurar-ne la protecció amb el material necessari, però si sorgissin moltes demandes no es descarta fer una crida ciutadana a través de les xarxes.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va dictar unes recomanacions adreçades a les iniciatives solidàries sorgides de la mobilització ciutadana en suport de les persones vulnerables en el marc de l'emergència sanitària. Aquesta iniciativa està emmarcada en aquestes recomanacions. Un exemple d'això és que s'intentarà vincular que les persones siguin del mateix barri per evitar grans desplaçaments.