Després de gairebé tres anys, l'Ajuntament de Manresa ha donat per acabada la fase d'obres dels nous accessos a l'edific del Museu de Manresa, a l'antic col·legi Sant Ignasi del barri de les Escodines. Valorades en 629.000 euros, les obres van començar el juny del 2017 però van quedar parades el març del 2018. L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa que les feia en considerar que no havia complert els terminis fixats.

No va ser fins un any més tard, el març del 2019, que, un cop redefinit el projecte, es van reprendre els treballs. Aquest cop a càr-rec d'una altra empresa: Constructora del Cardoner. La previsió de l'Ajuntament era que l'estructura d'aquests nous accessos s'acabés el mes de febrer. El que s'ha fet ara ha estat que l'alcalde Valentí Junyent ha signat la resolució de suspensió del contracte obra.

Una vegada s'ha donat per acabada aquesta part de l'obra, continua el procés per obrir el concurs de la següent fase, que, segons el govern municipal, es durà a terme «quan la situació ho permeti». A mesura que han anat passant els dies el nou volum s'ha anat fent cada cop més visible des de la plaça de Sant Ignasi i ara ja es pot tenir una idea de com quedarà tot vist des de la plaça de Sant Ignasi.

Nova fase d'1,7 milions

La nova fase de treballs està valorada en 1,7 milions d'euros i suposa el gruix d'obres més important en l'operació de transformació de l'antic col·legi Sant Ignasi en el Museu del Barroc de Catalunya, una de les actuacions clau del projecte Manresa 2022 per commemorar els cinc-cents anys de l'estada del fundador dels jesuïtes a la ciutat.

La nova fase estarà finançada pel fons europeu Feder amb 615.000 euros; pel departament de Cultura de la Generalitat, que hi aporta 140.000 euros; 200.000 que aniran a càrrec de Criteria Caixa fruit del conveni de distribució de càrregues d'urbanització per a l'operació de la Fàbrica Nova, i 817.000 euros de recursos propis de l'Ajuntament. La fase valorada en 1,7 milions d'euros és l'última abans d'entrar ja en el projecte de museïtzació.

Fins al 17 de febrer, les empreses interessades podien presentar la seva oferta. Comprèn actuacions per completar del tot els nous accessos, completar la nova façana que va quedar al descobert amb l'enderroc de la Sala Ciutat, i reforçar i substituir els sostres en mal estat.

L'Ajuntament calcula que el termini d'execució d'aquestes obres hauria de ser de 15 mesos. A partir d'aquí ja només faltaria la museïtzació de les ales sud i oest de l'edifici, punt d'arrencada del Museu del Barroc de Catalunya.