L'empresa municipal Aigües de Manresa ha començat a instal·lar comptadors d'aigua solidaris a famílies vulnerables perquè en la situació actual de crisi pel coronavirus no hi hagi ningú que no disposi d'aigua corrent a casa. L'Ajuntament de Manresa ha tirat endavant la iniciativa i de moment ja se n'han instal·lat 23. Es tracta de casos detectats per Serveis Socials. Se'n tramiten una cinquantena més.

D'aquesta forma l'Ajuntament de Manresa garanteix l'accés a l'aigua potable en tots els domicilis on hi resideixin persones o famílies. L'actual situació d'alarma sanitària fa que sigui molt important el manteniment de la salubritat en tots els llocs de convivència humana i l'accés al subministrament d'aigua és imprescindible.

Per aquest motiu, amb caràcter provisional i precari, l'Ajuntament de Manresa, a través d'Aigües de Manresa, ha començat la instal·lació de comptadors d'aigua anomenats solidaris, encara que els residents no disposin de títol habilitant per a l'estada.

Per dur a terme aquesta tasca, s'ha elaborat una primera llista de casos coneguts pels Serveis Socials municipals que s'ha enviat a Aigües de Manresa per tal que confirmi si hi ha persones residint-hi i que les connexions siguin possibles.

En cas afirmatiu, es dona d'alta el comptador i s'inicien les actuacions administratives que garanteixin els drets tant de residents com de la propietat. Fins ara ja s'han instal·lat per aquest sistema un total de 23 comptadors solidaris, i estan en gestió una cinquantena més.

En l'estat d'alarma actual, l'Ajuntament de Manresa considera que tot allò que ajudi a la protecció de la salubritat individual i col·lectiva és imprescindible per fer front a la pandèmia i col·laborar en la seva eradicació.