El projecte Manresa 2022 ha posat en marxa la iniciativa «Anima l'ànima» amb l'objectiu de recollir testimonis del confinament. La intenció és que formin part d'un arxiu per a la posteritat col·lectiva.

La iniciativa sorgeix de la situació de confinament excepcional que «ens porta, una vegada més, a una inevitable transformació personal de cada individu i, també, de tota la societat», segons els seus promotors. Per això Manresa 2022 vol convidar a reflexionar-hi i transformar-ho en escriptura i creativitat.

Tothom qui ho desitgi pot donar testimoni en primera persona i per escrit de la seva experiència personal.

D'aquesta manera, aquesta situació anòmala i l'experiència de cadascú esdevindrà literatura i memòria col·lectiva en aquest moment de canvi.

La Comissió de Valors de Manresa 2022, en la qual participen diferents agents cívics de Manresa des de l'any 2018, treballa perquè precisament valors com la creativitat, la pertinença, la complicitat, l'espiritualitat, la transformació i el canvi social siguin el fonament de totes les accions que es desenvolupen en el projecte. Així, i tot reprenent les paraules de Xavier Melloni sj. dins la Comissió, «ànima és allò que ens anima, que ens dóna vida», Manresa 2022 vol convidar als manresans i les manresanes amb la iniciativa "Anima l'ànima" a convertir les experiències de confinament en paraules escrites amb ànima.

Els escrits sobre com està vivint cadascú aquest confinament es poden enviar a l'adreça de correu electrònic manresa2022@gmail.com i formaran part d'aquest arxiu especial per a la ciutat del demà. Els testimonis es poden enviar signats o, si algú ho prefereix així, també poden ser anònims. En ambdós casos, la seva recepció implicarà l'aplicació de la llei de protecció de dades personals.