El ple de l'Ajuntament de Manresa, celebrat per primer cop de forma no presencial sinó telemàtica, va emetre una declaració institucional de reconeixement a la ciutadania per la seva resposta davant la crisi del coronavirus.

Connectats per videoconferència, els representants polítics van fer públic que la Junta de Portaveus havia acordat per unanimitat dels grups municipals (ERC, JxM, PSC, FM i Cs) agrair l'acció i la col·laboració de la ciutadania i adherir-se al Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus.

El primer record va ser per a les persones que han perdut la vida com a conseqüència del Covid-19.

Els representants de la Corporació Municipal agraeixen i reconeixen l'esforç de tots els professionals dels serveis públics d'atenció i suport a la ciutadania i la dedicació que les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament de Manresa i de les seves empreses municipals "estan demostrant en l'exercici de les seves funcions en uns moments especialment complicats a causa de l'extensió del coronavirus, sobretot a aquells que s'han vist directament afectats per la malaltia, i als seus familiars".

La corporació afirma que "ha estat gràcies a la seva implicació i el seu compromís que des del govern municipal, conjuntament amb els serveis municipals més afectats, s'han pogut anar prenent les mesures per poder fer front als efectes que aquesta crisi global està causant a la nostra ciutat".

Els grups municipals fan públic "el nostre més sincer agraïment als manresans i manresanes que han donat una lliçó de civisme sense precedents, fent cas sense fissures a totes les mesures que se li han demanat, en especial a un confinament a casa que ja ha arribat a la tercera setmana".

També, a totes les persones, entitats i empreses que, sense estar obligades a fer-ho, s'han posat a disposició de la seva comunitat de veïns i veïnes per ajudar en tot el que els fos possible.

El consistori assegura que vetllarà perquè aquesta crisi no derivi en una retallada de drets individuals i col·lectius i per reforçar tots aquells serveis destinats a les persones més vulnerables. "Tampoc escatimarem esforços per donar resposta a totes aquelles persones i activitats que estan patint la crisi d'una manera més dura, les persones autònomes, el petit comerç, les petites empreses, amb una especial atenció a la classes populars perquè no podem permetre que siguin els principals damnificats d'aquesta crisi", asseguren.

Manifest municipalista

Per altra banda, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Manresa ha decidit adherir-se al manifest conjunt que el municipalisme català va acordar per iniciativa de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació de Micropobles de Catalunya que exposa la posició i les demandes del món local català davant l'actual moment de dificultat.

Aquest manifest diu el següent:

 • Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada pel contagi del Covid-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta d'administracions, amb el convenciment que hem d'unir esforços per superar l'actual situació.
 • Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la pandèmia del Covid-19 en les nostres vides, i l'abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d'un moment transcendent de la nostra història, i hem d'estar-hi a l'alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la ciutadania de Manresa que segueixi complint com han fet fins ara amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del Covid-19.
 • La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l'excepció només d'aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d'aquesta pandèmia.
 • Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s'estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l'adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
 • És evident que és el moment d'estar més que mai al servei de la ciutadania de Manresa. Per una banda, al costat de les persones que abans de la crisi del Covid-19 ja eren vulnerables i que rebien l'ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s'han de reforçar aquestes línies d'actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l'exposició de la ciutadania i dels professionals de l'àmbit social al contagi.
 • Per altra banda, també hem d'estar al costat de totes aquelles persones que pagaran les conseqüències d'aquesta crisi, perdent les seves feines. Per aquest motiu, s'ha de dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d'una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d'aquest context de crisi.
 • Paral·lelament, i en l'àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu de la nostra ciutat i del nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
 • Els ens locals som l'administració més propera a la ciutadania, la primera porta d'accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d'instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
 • Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes de Manresa i dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local volem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, també que es flexibilitzin les directrius de la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària; s'anul·lin totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l'autonomia local; es garanteixin les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l'any 2020 i s'ampliïn per les noves necessitats que generarà la crisi; que puguem contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.
 • És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d'adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del Covid-19.
 • De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania de Manresa, dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d'actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l'horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l'hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
 • Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l'acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals que s'han de prendre per a redreçar l'actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d'aquest nou futur.
 • Finalment, volem tornar a mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s'han contagiat pel Covid-19 i s'estan a casa o als hospitals.
 • Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d'emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L'esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!"