L'Impost de Béns Immobles (IBI) és el pal de paller del finançament municipal i en el cas de l'Ajuntament de Manresa aporta uns 25 milions d'euros. Per això no és estrany que el govern municipal vulgui donar el màxim de facilitats als ciutadans i als negocis per pagar-lo i que hagi decretat una ampliació de 49 dies en el termini per fer-ho.

Enguany, el termini per abonar la contribució -que és el terme popular amb què es coneix l'IBI- passarà del 3 de juliol al 21 d'agost.

Es tracta d'una aportació al finançament municipal molt important per a les famílies, i amb la quantitat ingent d'expedients de regulació d'ocupació que ha provocat el coronavirus i l'impacte brutal que està tenint sobre l'economia s'intenta donar més marge a famílies i activitats econòmiques per afrontar-lo.

Ahir va ser el primer dia del període per abonar-lo voluntàriament.

L'Ajuntament adverteix, però, que la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 ha provocat la suspensió de les activitats que es realitzen en tots els equipaments municipals, a excepció de diversos serveis essencials, i romanen tancades al públic tant l'Oficina d'Atenció Tributària situada a la plaça Major número 6 com l'oficina situada al carrer del Bruc número 33.

Per Internet o domiciliació

Per aquest motiu, i davant les restriccions a la mobilitat establertes per les autoritats en aplicació de l'estat d'alarma vigent, es recomana als contribuents que facin els pagaments per Internet (a la pàgina web http://manresa.cat/pagaments) o per domiciliació bancària. Els contribuents que no tinguin els rebuts domiciliats, ho poden fer a http://manresa.cat/domiciliacions o trucant al telèfon 93 878 24 43.

Per qualsevol dubte o aclariment, l'atenció al contribuent des de l'Ajuntament de Manresa es continua fent de forma telefònica, trucant al mateix telèfon 93 878 24 43 o mitjançant un correu a oat@ajmanresa.cat i per mitjans telemàtics, mitjançant la carpeta ciutadana, que es troba a la web municipal www.manresa.cat.

Més mesures

L'ampliació del termini de pagament de l'IBI s'afegeix a altres mesures adoptades el 19 de març per l'Ajuntament de Manresa per frenar l'impacte econòmic del coronavirus que s'adrecen a la ciutadania, els autònoms, el petit comerç i les empreses.

Aquestes mesures fan referència al pagament de taxes, impostos i quotes de serveis municipals, l'escurçament dels terminis de pagament a proveïdors de l'Ajuntament de Manresa i els ajuts als llogaters de pisos de l'empresa municipal Forum (vegeu Regió7 del 22 de març).