Garantir l'accés a l'aigua potable a tots els domicilis de Manresa, sense excepció. Aquest és l'objectiu de la mesura extraordinària que fa uns dies va prendre l'Ajuntament de la ciutat. Per aquest motiu, de manera immediata va començar a instal·lar comptadors solidaris, una tasca que va a càrrec d'Aigües de Manresa. Fins avui ja s'han instal·lat fins a 46 comptadors.

Els comptadors que s'instal·len són els habituals per a ús domèstic i es col·loquen a totes les cases que determina Serveis Socials de l'Ajuntament, encara que els residents no disposin de títol habilitant per a l'estada (contracte de lloguer o propietat) i independentment del fet que l'habitatge disposi o no de cèdula d'habitabilitat. És a dir, no es fa cap mena de diferència i tothom qui ho necessita té accés a l'aigua.

L'actual situació d'alarma sanitària com a conseqüència de la crisi del coronavirus fa que sigui molt important el manteniment de la salubritat en tots els llocs de convivència humana i l'accés al subministrament d'aigua és imprescindible. La instal·lació de comptadors d'aigua anomenats solidaris es fa amb caràcter provisional i precari, i un cop passada la situació actual es determinarà, cas per cas, en quina situació queda cada habitatge, tenint en compte que hi ha una gran diversitat de casuístiques i que s'haurà de fer una tasca d'intermediació amb el propietari, els ocupants de l'difici, etc.

Per dur a terme aquesta feina d'instal·lació de comptadors, s'ha elaborat una llista de casos coneguts pels Serveis Socials municipals. Dels 77 casos de què es tenia constància fins ahir a la tarda, la gran majoria (64) ja eren situacions de les quals Serveis Socials tenia coneixement, mentre que 9 casos els havia comunicat l'entitat Càritas, i 4 més, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAHC). Les darreres hores, la PAHC ha comunicat 18 casos més, als quals també es donarà resposta.

Tots els casos en què Serveis Socials determina que hi ha una necessitat, s'envien a Aigües de Manresa per tal que confirmi que les connexions siguin possibles. En cas afirmatiu, es dona d'alta el comptador i s'inicien les actuacions administratives que garanteixin els drets tant de residents com de la propietat.

En l'estat d'alarma actual, l'Ajuntament de Manresa considera que tot allò que ajudi a la protecció de la salubritat individual i col·lectiva és imprescindible per fer front a la pandèmia i col·laborar en la seva eradicació.