Noranta-cinc. Aquesta és la xifra de comptadors solidaris que preveu instal·lar, ara per ara i amb la possibilitat que puguin ser més, l'Ajuntament amb l'objectiu de garantir l'accés a l'aigua potable a tots els domicilis de Manresa, sense excepció. Es tracta d'una mesura extraordinària que va posar en marxa fa uns dies. La instal·lació va a càrrec d'Aigües de Manresa, que fins dijous d'aquesta setmana ja n'havia posat 46.

Per dur a terme la instal·lació dels comptadors a les llars que no en tenen i que, per tant, no tenen aigua o en fan un ús fraudulent per la seva situació de pobresa, s'ha elaborat una llista de casos coneguts pels Serveis Socials municipals. Dels 77 casos de què es tenia constància fins a aquest dimecres a la tarda, la gran majoria (64) ja eren situacions de les quals tenien coneixement els Serveis Socials, mentre que 9 casos els havia comunicat Càritas i 4 més, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC). Entre dijous i divendres, la PAHC va comunicar 18 casos més, als quals també es donarà resposta, segons l'Ajuntament de Manresa.

Tots els casos en què els Serveis Socials determinen que hi ha una necessitat, s'envien a Aigües de Manresa per tal que confirmi que les connexions siguin possibles. En cas afirmatiu, es dona d'alta el comptador i s'inicien les actuacions administratives que garanteixin els drets tant de residents com de la propietat. Les llars a on es posen no paguen atès que és un consum que no genera cap rebut.

No cal cèdula d'habitabilitat

Els comptadors que s'instal·len són els habituals per a ús domèstic i es col·loquen a totes les cases que determinen els Serveis Socials de l'Ajuntament, tot i que els residents no disposin de títol habilitant per a l'estada (contracte de lloguer o propietat) i independentment del fet que l'habitatge disposi o no de cèdula d'habitabilitat. És a dir, no es fa cap mena de diferència i tothom qui ho necessita té accés a l'aigua. Aquesta informació contradiu la que va donar la PAHC (vegeu l'edició de dijous), que afirmava que un requisit per posar-ne era que les llars tinguessin cèdula d'habitabilitat.

Caràcter provisional

L'Ajuntament recorda que l'actual situació d'alarma sanitària com a conseqüència de la crisi del coronavirus fa que sigui molt important el manteniment de la salubritat en tots els llocs de convivència humana, i l'accés al subministrament d'aigua és imprescindible. Informa, alhora, que la instal·lació de comptadors d'aigua anomenats solidaris es fa amb caràcter provisional i precari, i un cop passada la situació actual es determinarà, cas per cas, en quina situació queda cada habitatge, tenint en compte que hi ha una gran diversitat de casuístiques i que s'haurà de fer una tasca d'intermediació amb el propietari, els ocupants de l'edifici, etc.

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca reclama que es mantinguin tots els comptadors solidaris una vegada superada la crisi. De fet, assegura que «no permetrem la retirada dels comptadors posterior al confinament i que abandoneu de nou la població a la seva sort en termes d'accés als béns bàsics».

En la situació actual, l'Ajuntament considera que tot el que ajudi a la protecció de la salubritat individual i col·lectiva és imprescindible per fer front a la pandèmia i col·laborar en la seva eradicació. L'aigua, evidentment, és un element bàsic per a aquest fi.