Les residències de gent gran de la Catalunya Central podran oferir formació tant als seus professionals com al personal que incorporin de nou per atendre les necessitats derivades de l'actual pandèmia per Covid-19.

Es tracta d'un entorn virtual promogut per la Unió Consorci Formació, el Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Fundació Sant Andreu Salut, la Fundació Universitària del Bages-UManresa, l'Ajuntament de Manresa, la Regió Sanitària Catalunya Central -CatSalut-, el SAP Bages-Berguedà-Solsonès (que inclou el Moianès) de l'Institut Català de la Salut, el Consell Comarcal del Bages i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

La iniciativa s'ha batejat com a Comunitat Virtual de Pràctica d'Atenció a la Gent Gran i permet compartir coneixement, experiències, materials didàctics i formatius, protocols i procediments per tal que el personal d'atenció de les residències geriàtriques pugui dur a terme la seva feina de manera més eficient i segura tant per a ell mateix com per a les persones que atén. El mateix entorn també és un espai de comunicació i intercanvi que permet posar en comú necessitats i interessos per donar-hi resposta de manera col·laborativa i participativa.

L'accés dels treballadors a la formació i recursos que incorpora aquesta plataforma es farà a través de claus d'accés que els proporcionaran les institucions en les quals presten servei i no suposarà cap cost ni per a les persones en formació ni per a les seves empreses. Per tal d'assegurar que el màxim de centres poden posar-la a disposició del seu personal, el grup promotor oferirà als diferents ajuntaments de les comarques centrals de Catalunya la possibilitat de sumar-s'hi.

Necessitats específiques

Els continguts formatius s'estructuren en diferents blocs. El primer s'adreça a oferir eines per donar resposta a les necessitats específiques generades per la Covid-19 en matèria de seguretat, d'organització i processos per a la prevenció i protocols d'actuació dels professionals. El segon està específicament pensat per a persones que s'incorporen de nou a una residència per tal d'introduir-les en els conceptes bàsics, pautes d'actuació en matèria d'higiene i seguretat i prevenció de riscos laborals. Finalment, s'inclou un tercer bloc sobre tècniques vinculades al treball en residències de gent gran.