La Fundació Althaia lidera cinc projectes de recerca vinculats al coronavirus SARS-CoV-2 i participa en sis investigacions més sobre el tema promogudes per altres institucions.

Els cinc projectes de recerca promoguts per Althaia són dels àmbits de la medicina interna -que engloba també pneumologia i reumatologia-, la traumatologia i la dermatologia. N'hi ha sobre tractaments i també d'observacionals, és a dir, que estudien les característiques d'uns col·lectius concrets, tant persones hospitalitzades per Covid-19 com pacients d'altres especialitats que s'han pogut veure afectats per la pandèmia.

«Factors pronòstics demogràfics, clínics i bioquímics de mala evolució dels pacients amb Covid-19» és el títol de l'estudi que té per objectiu respondre unes determinades qüestions que es formulen els especialistes que atenen pacients ingressats per coronavirus SARS-CoV-2 i que són: quin és el millor tractament que permet evitar l'ingrés en l'àrea de crítics, quin és el millor moment d'administració per assolir la millor eficàcia, quins són els factors inicials de resposta i quins dels tractaments són ineficaços. Aquest estudi s'impulsa des del servei de Medicina interna amb la col·laboració de Farmàcia i Laboratori. L'investigador principal és el doctor Domingo Ruiz, cap del servei de Medicina interna.

També des de Medicina interna es lidera un assaig clínic vinculat a tractaments per comprovar l'eficàcia d'un medicament ja comercialitzat, la colquicina, en pacients més grans de 75 anys amb fragilitat moderada i pneumònia per Covid-19. El títol de l'estudi, que està en procés de tràmit i que és liderat des del servei de Medicina Interna, és «Ensayo clínico sobre la eficacia y seguridad de la colchicina en mayores de 75 años con fragilidad moderada y neumonía por COVID-19».

El servei de Dermatologia, i amb la col·laboració de Pediatria i Cirurgia vascular, impulsa un estudi sobre les lesions cutànies acrals en nens i adolescents durant la pandèmia de Covid-19.

L'objectiu és descriure una sèrie de casos de lesions cutànies que s'han identificat en pacients pediàtrics i adolescents a través de la teledermatologia i analitzar-ne el mecanisme pel qual es produeixen i la possible relació amb el virus SARS-CoV-2.

Els dos projectes restants són de l'àmbit de la traumatologia. Per una banda, hi ha l'«Estudio exploratorio de les fracturas de fémur proximal durant la pandèmia de la Covid-19», que té per objectiu descriure l'evolució dels pacients més grans de 65 anys que ingressen amb fractura de fèmur proximal durant la pandèmia als centres assistencials de l'Estat espanyol per poder fer una recomanació terapèutica.

L'investigador principal és el doctor Josep Maria Muñoz Vives, adjunt al servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia. L'altre projecte es titula «Com influeix l'estat d'alarma per la Covid-19 en les visites per patologia de l'aparell locomotor a un servei d'Urgències» i té per objectiu conèixer l'impacte de la pandèmia en les visites urgents de traumatologia. El doctor Pedro Luis Esteban Navarro, adjunt al servei de Cirurgia ortopèdica i traumatologia, n'és l'investigador principal.

En paral·lel, Althaia participa en sis estudis impulsats per altres institucions sanitàries del país i de l'estranger -entre les quals la University Hospital Birmingham- i societats científiques.