? Díez posa èmfasi en el control que han de fer els pares sobre els fills, atents als signes que indiquen que un menor s'està «enganxant»: si deixa de fer activitats que abans li agradaven per jugar o connectar-se, si té pitjor rendiment acadèmic, si es comunica menys o si té canvis d'humor persistents si no es pot connectar.