? L'Ajuntament de Manresa ha pagat enguany l'última quota d'1,5 milions d'euros pel solar de les Saleses. Faltaran els interessos, que el consistori calcula que pujaran 1,5 milions més. Una dada per fer-se una idea del que suposa el preu del solar per als comptes municipals és que la partida més gran destinada a inversió del pressupost de l'Ajuntament del 2019 era d'1,7 milions, per pagar sentències judicials. D'aquests, 1,5 corresponen a l'anualitat dels ter-renys de les Saleses (vegeu Regió7 del 27 de desembre del 2018). En el punt en què està el pagament el solar ja està en mans municipals. Per això a començament de l'any passat l'Ajuntament va alçar una tanca al voltant del terreny perquè en té la responsabilitat patrimonial, per preservar-lo de la brutícia i evitar que algú hi prengués mal. En un dels extrems de la tanca, hi ha una porta per poder-hi accedir.